Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
  1. Táto poriadok Ochrany osobných údajov ustanovuje zásady spracovania osobných údajov získaných prostredníctvom internetového obchodu www.fashia.cz (ďalej len "Internetový obchod").
  2. Majiteľom Obchodu a zároveň správcom údajov je firma u fashio sro so sídlom v Českom Těšíne, ul. Karvinská 577/1, zapísanú do Ústrednej evidencie a informácie o hospodárskej činnosti vedenej Ministrom rozvoja, DIČ: CZ10861653, IČO: 10861653, ďalej len Fashia.cz .
  3. Fashia.cz sa zvlášť snaží chrániť súkromie zákazníkov navštevujúcich internetový obchod.
§ 1 Ako zbierame údaje?
  1. Fashia.cz zbiera informácie ohľadom fyzických osôb, ktoré vykonáva právny úkon priamo nespojený s ich činnosti, fyzických osôb prevádzkujúcich vlastnom mene obchodnej alebo odbornej činnosti a fyzických osôb reprezentujúcich právnickej osoby alebo organizačné jednotky, ktoré nie sú právnické osoby, ktorým zákon priznáva právnu spôsobilosť, prevádzkujúci vlastným menom hospodárskej alebo odbornej činnosti, ďalej len spolu zákazníkmi.
  2. Osobné údaje zákazníkov sa zhromažďujú v prípade:
  a) registrácia konta v internetovom obchode;
  b) podávanie objednávky v internetovom obchode;
  c) využívanie kontaktného tlačiva;
  d) predplatenia informačného vestníku (Newsletter).
  3. V prípade registrácie konta v internetovom obchode, zákazník uvádza:
  a) e-mailovú adresu;
  b) korešpondenčná údaje:
  a. poštové smerovacie číslo a mesto;
  b. stáť;
  c. ulica spolu s číslom domu / bytu.
  c) meno a priezvisko;
  d) telefónne číslo.
  4. Počas registrácia zákazníckeho účtu v internetovom obchode si zákazník samostatne zvolí individuálne heslo prístupu k svojmu účtu. Zákazník môže zmeniť heslo dodatočne, podľa zásad popísaných v §4.
  5. V prípade podávania objednávky v internetovom obchode, zákazník vyznačením:
  a) e-mailovú adresu;
  b) korešpondenčná údaje:
  a. poštové smerovacie číslo a mesto;
  b. stáť;
  c. ulica spolu s číslom domu / bytu.
  c) meno a priezvisko;
  d) telefónne číslo.
  6. V prípade firemných zákazníkov sa vyššie uvedený rozsah údajov rozšíri navyše o:
  a) názov firmy;
  b) DIČ.
  7. V prípade použitia kontaktného formulára, zákazník vyznačením:
  a) meno a priezvisko;
  b) e-mailovú adresu;
  c) telefónne číslo.
  8. V prípade využitia služby Newsletter, zákazník uvádza len svoju e-mailovú adresu.
  9. Počas využívania Internetových stránok obchodu sa môžu stiahnuť ďalšie informácie, najmä: IP adresa pripísané k počítaču zákazníka alebo vonkajšiu IP adresa dodávateľa Internetu, názov domény, druh prehliadača, doba prístupu, typ operačného systému.
  10. Od zákazníkov sa môžu tiež získavať navigačné údaje, z toho informácie o kliknutiach a odkazoch, kde sa rozhodnúť kliknúť alebo iných krokoch, vykonávaných v našom internetovom obchode.
§ 2 Ako využívame získané údaje?
  1. V prípade vykonania registrácie zákazníckeho účtu v internetovom obchode sa údaje zákazníkov využívajú na účely zriadenia individuálneho účtu a jeho riadenie.
  2. V prípade vykonania kúpy v internetovom obchode sa môžu osobné údaje poskytnúť, v závislosti na voľbe zákazníka, týmto subjektom na účely dodania objednaného tovaru:
  a) Kuriérska firma;
  b) Česká pošta;
  3. V prípade, že zákazník zvolí platbu prostredníctvom systému PayU, jeho osobné údaje sa odovzdávajú v rozsahu potrebnom na realizáciu platby spoločnosti PayU SA so sídlom v Poznani (60-166), na ul. Grunwaldzka 182, zapísané do registra podnikateľov vedeného Obvodným súdom Poznań - nowe Miasto a Wilda v Poznaniu, VIII. obchodné oddelenie Celoštátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000274399.
  4. Navigačné údaje sa môžu využívať na účely zabezpečenia pre zákazníkov lepšiu obsluhy, analýzy štatistických údajov a prispôsobenie internetového obchodu preferenciám zákazníkov, a tiež administrovania internetového obchodu.
  5. V prípade, že zákazník predplatí informačný materiál (Newsletter) fashia.cz bude posielať elektronické správy na jeho e-mailovú adresu obsahujúce obchodné oznámenia o akciách a nových výrobkoch dostupných v internetovom obchode.
§ 3 Mechanizmus cookies, IP adresa
  1. Internetový obchod používa malé súbory, ďalej len cookies. Fashia.cz je ukladá na počítač osoby zúčastňujúce internetový obchod, ak toto internetová Prehliadačka dovolí. Súbor cookie obsahuje obvykle názov domény, v ktorej má pôvod, svoju "dobu zániku" a individuálne, náhodne zvolené číslo identifikujúce tento súbor. Informácie zbierané pomoci týchto súborov pomáhajú prispôsobiť ponúkané Fashia.cz výrobky individuálnym preferenciám a skutočným potrebám návštevníkov internetového obchodu. Ustanovuje tiež možnosť spracovávaní všeobecných štatistík návštev prezentovaných výrobkov v internetovom obchode.
  2. Fashia.cz využíva dva typy cookies súborov:
  a) Cookies okamžité: po ukončení pracovnej doby daného prehliadača alebo vypnutie počítača sa uložené informácie odstráni z pamätí zariadení. Mechanizmus okamžitých cookies neumožňuje stiahnuť akékoľvek osobné údaje ani žiadne dôverné informácie z počítača zákazníkov.
  b) Cookies trvalé: uchovávajú sa v pamäti koncového zariadenia zákazníka a zostanú tam do momentu ich vymazanie alebo zániku. Mechanizmus cookies trvalých neumožňuje stiahnuť akékoľvek osobné údaje ani žiadne dôverné informácie z počítača zákazníkov.
  3. Fashia.cz využíva vlastné cookies za účelom:
  a) overenie zákazníka v internetovom obchode a zaistenie doby zákazníka v internetovom obchode (po logovanie), vďaka ktorej nemusí zákazník na každej substránce internetového obchodu opäť uvádzať login a heslo;
  b) analýz a skúšok a auditu možnosti prehliadania, hlavne pre tvorenie anonymných štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako klienti využívajú internetovú stránku obchodu, čo umožňuje zlepšovanie jej štruktúry a obsahu.
  4. Fashia.cz využíva vonkajšie cookies súbory na účely:
  a) popularizácia internetového obchodu pomôcť spoločenského servise facebook.com (správca vonkajších cookies: Facebook Inc so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku);
  b) prezentovanie mienky na internetových stránkach obchodu, sťahovaných z vonkajšieho internetového servisu Heureka.cz (správca vonkajších cookies: Heureka Shopping sro so sídlom v Českej republike);
  c) overovania zákazníka v obchode a zaistenie doby strávenej zákazníkom v obchode (po logovanie), vďaka ktorej zákazník nemusí na každej substránce obchodu opäť zadať login a heslo, pomôcť spoločenského servisu Facebook.com (správca vonkajších cookies: Facebook Inc so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku);
  d) zbieranie všeobecných a anonymných štatistických údajov prostredníctvom analytických nástrojov gemiusTraffic (správca vonkajších cookies: Gemius SA so sídlom vo Varšave);
  e) zbieranie všeobecných a anonymných štatistických údajov prostredníctvom analytických nástrojov Google Analytics (správca vonkajších cookies: Google Inc so sídlom v USA);
  f) prezentovanie reklám prispôsobených preferenciám zákazníka s využitím nástroja internetovej reklamy Google AdSense (správca vonkajších cookies: Google Inc so sídlom v USA;
  5. Mechanizmus cookies je bezpečný pre počítače zákazníkov internetového obchodu. Hlavne touto cestou nie je možné preniknutiu aby do počítača zákazníka prenikli vírusy alebo iný nežiaduci softvér. Avšak vo svojich prohlížečkách majú zákazníci možnosť obmedziť alebo vypnúť prístup cookies súborov do počítača. V prípade využitia tejto možnosti bude užívania internetového obchodu možné, okrem funkcií, ktoré zo svojej povahy požiadajú cookies súbory.
  6. Nižšie uvádzame ako je možné zmeniť nastavenie populárnych internetových prehliadačov v rozsahu aplikovaní cookies súborov:
  a) Prehliadačka Internet Explorer ;
  b) Prehliadačka Mozilla Firefox ;
  c) Prehliadačka Chrome ;
  d) Prehliadačka Safari ;
  e) Prehliadačka Opera .
  7. Fashia.cz môže zbierať IP adresy zákazníkov. Adresa IP je to číslo pridelené počítaču osoby, ktorá navštevuje internetový obchod dodávateľom internetových služieb. Číslo IP umožňuje prístup k Internetu. Vo väčšine prípadov sa pripisuje počítači dynamicky, tj. Mení sa pri každom spojení s Internetom a z tohto dôvodu je všeobecne považovaný za neosobné identifikačné informáciu. Adresa IP využíva Fashia.cz pri diagnostikovaní technických problémov so serverom, tvorbe štatistických analýz (napr. Určenie, z ktorých regiónov sa zaznamenáva najviac návštev), ako informácie spôsobilá pri administrovania a zlepšovaní internetového obchodu, a taktiež za účelom bezpečnosti a prípadnej identifikácie zaťažujúcich server , nežiaducich automatických programov na prezeranie obsahu internetového obchodu.
  8. Internetový prehliadač zobrazuje kliknutia a odkazy k iným internetovým stránkam. Fashia.cz nie je zodpovedná za ochranu osobných údajov, ktoré na nich platí.
§ 4 Prístup k údajom a zabezpečenie
  1. Prístup k osobným údajom zákazníkov zbieraných prostredníctvom internetového obchodu majú len oprávnení pracovníci Fashia.cz
  2. Osobné údaje zákazníkov môžu byť poskytované ďalším subjektom na základe právnych predpisov alebo súhlasu vyjadreného zákazníkom. Súpis subjektov, uvedených v predchádzajúcej vete sa nachádza v paragrafu: "Ako využívame získané údaje?".
  3. Fashia.cz zabezpečuje pre zákazníkov, vlastníci zákaznícky účet, nepretržitý prístup k svojim osobným údajom a možnosť ich modifikácie v každom chvíľu. Prístup a modifikácie osobných údajov sú možné po logovanie do zákazníckeho účtu v internetovom obchode.
  4. Zákazník má možnosť odstrániť osobné údaje zo súboru údajov. Fashia.cz môže odmietnuť odstrániť údaje zákazníka, pokiaľ tento porušil platné podmienky v internetovom obchode, a uchovanie údajov je nevyhnutné na vysvetlenie týchto okolností a stanovenie zodpovednosti, najmä vymáhanie spoločnosti Fashia.cz nárokov od daného zákazníka.
  5. V prípade predplatného na informačný materiál má zákazník možnosť odstrániť svoju e-mailovú adresu z odosielacieho zoznamu.
  6. V prípade, že zákazník majúci konto v internetovom obchode stratil akýmkoľvek spôsobom prístupové heslo, internetový obchod umožňuje generovanie nového hesla. Fashia.cz neposiela pripomenutie hesla. Heslo sa uchováva v šifrovanej podobe, spôsobom, ktorý znemožňuje jeho prečítanie. Aby sa generovalo nové heslo je potrebné uviesť e-mailovú adresu v tlačiva k dostaniu pod preklikom "Pripomenutie hesla", uvedenú u tlačiva logovanie do zákazníckeho účtu v internetovom obchode. Zákazník dostane na adresu elektronickej pošty uvedenú počas registrácie alebo uloženú pri poslednej zmene profilu zákazníckeho účtu elektronickú správu obsahujúcu preposlanie k určenému tlačiva poskytnutému na internetovej stránke obchodu, kde zákazník bude mať možnosť si určiť nové heslo.
  7. Fashia.cz nikdy neposiela žiadnu korešpondenciu, z toho elektronickú korešpondenciu sa žiadosti o uvedenie údajov k logovanie, najmä heslá prístupu k zákazníckemu účtu.
§ 5 Zmeny v ochrane osobných údajov
  1. Politika súkromia sa môže zmeniť, o čom Fashia.cz bude informovať zákazníkov s predstihom 7 dní.
  2. Otázky súvisiace s ochranou osobných údajov súkromia odosielajte na adresu: info@Fashia.cz
  3. Dátum poslednej zmeny 24.05.2016.